මනෝවිද්යාව Gestalt චිකිත්සාවෙහි ජනප්රිය දිශාව කුමක්ද? ඇගේ ශිල්පීය ක්‍රම ගැන, සබඳතාවල අසම්පූර්ණ ගෙස්ටල්ට් වල ප්‍රතිවිපාක සහ සංවෘත ගෙස්ටල්ට් වල ප්‍රතිලාභ.වැඩිදුර කියවන්න…

විවිධ සරල හා සංකීර්ණ පේන කීම සහ ක්රම ආධාරයෙන් අප ගැන ඉගෙන ගැනීමට අපි කැමතියි. මේවා කේන්දර, විවිධ පෞරුෂ වර්ග සහ අංක විද්‍යාව පවා වේ.වැඩිදුර කියවන්න…

සර්පයන් යථාර්ථයේ දී පවා බියජනක හා අප්‍රසන්න ජීවීන් ලෙස පෙනේ: ඒවා විෂ සහිත ය, ඔවුන් නිවසේ වඩාත්ම අනපේක්ෂිත ස්ථානවලට බඩගා යයි හෝ ඔබ සොබාදහමේ කොතැනක හෝ ඇවිදින විට ඔබේ පාද යට දිස් වේ.වැඩිදුර කියවන්න…