ජරෙඩ් ලෙටෝ නිර්මාංශිකයෙකි

කීර්තිමත් පුද්ගලයන් මෝඩයින් නොවන අතර ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය ගැන සැලකිලිමත් වේ. 2000 දශකයේ ජනප්‍රිය සංගීත ians යන් හා නළුවන්ගෙන් කෙනෙකු වන ජැරඩ් ලෙටෝ නිර්මාංශිකයෙකි. වඩාත් නිවැරදිව කිවහොත්, දැනටමත් වීගන්. 1993 සිට ජරෙඩ් ලෙටෝ නිර්මාංශ ආහාර වේලක් අනුගමනය කර ඇති අතර මෑත වසරවලදී පමණක් සම්පූර්ණයෙන්ම සත්ත්ව ආහාර වලින් තොර ආහාරයකට මාරු වී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, පෝෂණයට අමතරව, හොඳ නින්ද, ප්‍රියතම වැඩ, ආතතිය නොමැතිකම සහ ක්‍රීඩා කිරීම සංගීත ian යාට සහ නළුවාට තරුණ පෙනුමක් ලබා දීමට උපකාරී වේ.

වෙනත් බොහෝ ප්‍රසිද්ධ නිර්මාංශිකයින් මෙන්, ජැරඩ් ලෙටෝ ඔහුගේ වචන සහ ක්‍රියාවන් සඳහා වන වගකීමේ තරම පිළිබඳව දන්නා අතර පරිසර විද්‍යාව, පරිසරය සහ එහි අපගේ ස්ථානය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අදහස් ඔහුගේ සවන්දෙන්නන්ට සහ රසිකයින්ට ප්‍රකාශ කිරීමට සැමවිටම උත්සාහ කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, සංගීත ian යෙකු සෞන්දර්යය අනුව වඩා නරක නොවන බව අවධාරණය කිරීම සඳහා කෘතිම ලොම් වලින් සාදන ලද ලොම් ඇඳුම් අඳියි. බොහෝ විට සම්මුඛ සාකච්ඡා වලදී ඔහු පලතුරු සමඟ දැකිය හැකිය. ජැරඩ් බොහෝ විට PETA වැනි සත්ව ආරක්ෂණ ව්‍යාපාරවලට සහභාගී වේ. ඔහුගේ එක් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී නළුවා පැවසුවේ කිරි නිෂ්පාදන පිළිකුල් සහගත ලෙස සලකන බැවින් ඔහු තවදුරටත් කිරි නිෂ්පාදන පරිභෝජනය නොකරන බවයි.

ඔබමයි