සජීවී ආහාර

දැන්, ව්‍යාකූල හා ව්‍යාජ විද්‍යාත්මක ග්‍රන්ථ වලට ස්තුති වන්න, “සජීවී ආහාර” සහ මේ සම්බන්ධයෙන්, එවැනි නිෂ්පාදන පිළිබඳ පැහැදිලි අර්ථ දැක්වීමේ යම් ව්‍යාකූලත්වයක් ඇත. කවුරුහරි සජීවී නිෂ්පාදන ලෙස පලතුරු සහ එළවළු පමණක් සලකයි, යමෙකු මෙම සංකල්පයට ධාන්ය, බීජ සහ ඇට වර්ග ද ඇතුළත් වේ. එහෙත්, දැඩි ලෙස කථා කිරීම, නිර්වචනය අනුව, ජීවය ලබා දිය හැකි ඕනෑම ජෛව ජීවියෙකු සජීවී නිෂ්පාදනවලට ආරෝපණය කළ හැකිය.

සකස් කළ නොකළ බීජ, මූල පද්ධතියක් සහිත පැල සහ බීජ, ධාන්‍ය සහ ඇට වර්ග පමණක් නොව සතුන්, බිත්තර, මාළු, පක්ෂීන් සහ කෘමීන් ද එවැනි නිර්ණායකයන්ට ගැලපේ. මේ අනුව, ආහාර පිළිබඳ එවැනි විද්‍යාත්මක නොවන පැහැදිලි කිරීමකට යොමුවීමෙන් මිනිසුන් බොහෝ විට වචන වංචා කරති, තමන් සහ අන් අය රවටති. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම නිර්වචනයට ව්‍යතිරේකයන් එකතු කිරීම වටී, එනම්: “පරමාදර්ශී මානව පෝෂණය ජීවතුන් අතර තිබිය යුතු නමුත් සමහර ව්‍යතිරේක සමඟ” ය. නිදසුනක් වශයෙන්, සමහර හතු සහ බෙරි ජීවතුන් අතර සිටින නමුත් ඒ සමඟම විෂ සහිත ය.

එසේම, ලෝක ජනගහනයෙන් බහුතරයකට (උතුරු ජනයා හැර) ඔවුන්ගේ ශරීරයට දඬුවම් නොමැතිව ජීවීන් ආහාරයට ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. අවසාන වශයෙන්, වෙළඳසැල්වල විකුණන පලතුරු සහ එළවළු පවා ඇත්ත වශයෙන්ම ජීවමාන ආහාර නිෂ්පාදන වන නමුත් ඒවා ස්වාභාවික ස්වභාවයෙන් බොහෝ දුරස් බව මම එකතු කිරීමට කැමැත්තෙමි. මාස ගණන් දිරාපත් නොවී රාක්කවල වැතිර සිටිය හැකි බව.

ඔබමයි