මැජික් ඇමති: ඇයි UAE කෘත්‍රිම බුද්ධි ඇමති

PwC ට අනුව, කෘතිම බුද්ධිය (AI) භාවිතය 15,7 වන විට ග්‍රහලෝකයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අතිරේක ඩොලර් ට්‍රිලියන 2030 ක් එකතු කළ හැකිය. මෙම තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභීන්, විශ්ලේෂකයින්ට අනුව, චීනය සහ එක්සත් ජනපදය වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, AI සඳහා වන ලෝකයේ පළමු අමාත්‍යවරයා පෘථිවියේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කොටසක පෙනී සිටියේය: 2017 දී, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පුරවැසියෙකු වන ඕමාර් සුල්තාන් ඔලාමා, මෙය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රටේ මහා පරිමාණ උපාය මාර්ගය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද තනතුරක් භාර ගත්තේය. ප්රදේශය.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශත සංවත්සරය සමරනු ලබන 2071 ට නොඅඩු දිගු කාලීන සංවර්ධන සැලැස්මක් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් ගොඩනගමින් සිටී. නව අමාත්‍යාංශයක් අවශ්‍ය වූයේ සහ වෙනත් රටවලට එය අවශ්‍ය වූයේ ඇයි? .Pro ව්‍යාපෘතියේ සබැඳියේ ඇති පාඨය කියවන්න.

ඔබමයි