මෙම ගිම්හානය සඳහා නව මෝස්තර

ගිම්හානය ආසන්නයේ, ස්වභාවධර්මය මිනිසුන්ගේ මනස වැඩි වැඩියෙන් අත්පත් කර ගනී. තවද නිර්මාණ නව්‍යකරණයන් මේ පිළිබඳ විචිත්‍රවත් තහවුරු කිරීමකි.

  1. වලාකුළු රාක්ක ප්රංශ සන්නාමය වන Ibride වෙතින්.

  2. බැල්කනිය සඳහා පුටු ආවරණය සහ අර්ධ-කාලීන කුඩා කඩුල්ල කෑම IKEA හි ගිම්හාන එකතුවෙන් - එළඹෙන ගිම්හානයේ පහර.

  3. ශිෂ්ටාචාරයේ ප්රතිලාභ අමතක කරන්න දොරට තට්ටු කරන්නා චියාසෝ වෙතින්.

  1. ජග් ජෝගු, Stanislav Katz විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. අනිවාර්යයෙන්ම කිරි සඳහා.

  2. එවැනි පතුලක් නොමැතිව ඩිෂ් Desu Design විසින් තණකොළ මත උදෑසන ආහාරය සංවිධානය කිරීම පෙයාර්ස් කටු ගැසීම තරම් පහසුය.

  3. ප්ලාස්ටික් නූල් වලින් වියන ලද අත් පුටුව නිවර්තන කලාපය පැට්‍රීෂියා උර්කියෝලා, මොරොසෝ, නිවසේ සහ වීදියේ සැනසිල්ල ලබා දීමට සූදානම්ය.

ඔබමයි