මෙම පරිශීලක ගිවිසුම (මෙතැන් සිට - ගිවිසුම) පරිපාලනය අතර සම්බන්ධතාවය පාලනය කරයි https://healthy-food-near-me.com අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියේ https: //www.healthy-food-near-me ලිපිනයෙහි අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියේ නිවේදන, සමාලෝචන, කෙටි පණිවිඩ (මෙතැන් සිට - ද්‍රව්‍ය) පළ කිරීම සඳහා ද්වාරය (මෙතැන් සිට - පරිපාලනය) සහ පුද්ගලයෙකු (මෙතැන් සිට - පරිශීලකයා) .com / (මෙතැන් සිට වෙබ් අඩවිය ලෙස හැඳින්වේ) මෙන්ම මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් ඕනෑම භාවිතයක් සඳහා. පරිශීලකයෙකු මෙම පරිශීලක ගිවිසුමට නිසි ලෙස එකඟ වී ඇති අතර වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය එකක් හෝ කිහිපයක් යවා ඇත. වර්තමාන යුක්රේනයේ නීති සම්පාදනය සැලකිල්ලට ගනිමින් නීති රීති සකස් කර ඇත.

ප්‍රධාන කරුණු:

 • අඩවි පරිපාලනය විසින් එහි හැසිරීමේ නීති රීති තීරණය කරන අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමුත්තන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී.
 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වූ පසු ගිවිසුමේ පෙළ පරිශීලකයාට දර්ශනය වේ. ලියාපදිංචි කිරීමේදී “පරිශීලක ගිවිසුමේ නියමයන් මම පිළිගනිමි” යන ක්ෂේත්‍රයට යාබදව පිරික්සුම් සලකුණ සැකසීමේ ස්වරූපයෙන් පරිශීලකයා සිය නියමයන්ට එකඟ වූ පසු ගිවිසුම බලාත්මක වේ.
 • පරිපාලනය විසින් ස්ථානගත කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය භාරගනු ලබන්නේ පරිශීලකයා මෙම ගිවිසුමට එකතු කළ පසුවය.
 • නීති රීති නොසලකා හැරීම ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් නොවේ. වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම පණිවිඩයක් ස්වයංක්‍රීයව තැබීමෙන් අදහස් වන්නේ ඔබ මෙම නීති රීති පිළිගැනීම සහ ඒවාට අනුකූල වීමේ අවශ්‍යතාවයයි.
 • අඩවි පරිපාලනය පරිශීලකයාට ඔවුන්ගේ ද්‍රව්‍ය https://healthy-food-near-me.com ද්වාරයෙහි නොමිලේ පළ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.
 • පරිශීලකයා සිය ද්‍රව්‍ය වෙබ් අඩවියේ තබන අතර කිසිදු ගාස්තුවක් නොගෙවා මෙම සම්පත තුළ ඇති ද්‍රව්‍ය සඳහා පුළුල් ප්‍රවේශයක් ලබා දීමේ අයිතිය පරිපාලනයට පැවරේ.
 • පරිශීලක ද්‍රව්‍ය, වෙළඳ දැන්වීම් බැනර් සහ නිවේදන අඩංගු පිටුවල පළ කිරීමට, වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා ද්‍රව්‍ය වෙනස් කිරීමට පරිපාලනයට අයිතියක් ඇති බව පරිශීලකයා එකඟ වේ.
 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීමෙන් හෝ වෙබ් අඩවියේ විවිධ සේවාවන් භාවිතා කිරීමෙන් පරිශීලකයාට ඔහුගේ පුද්ගලික දත්ත මාරු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අඟවයි, පරිශීලකයා යුක්‍රේනයේ නීතියට අනුකූලව තම පුද්ගලික දත්ත සැකසීමට එකඟ වේ “පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ”

සම්පත් භාවිතය:

 • ඔවුන්ගේ වලංගු ඊමේල් ලිපිනය සමඟ අද්විතීය අන්වර්ථ නාමයක් යටතේ ලියාපදිංචි වන ඕනෑම කෙනෙකුට වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සම්පත් භාවිතා කළ හැකිය.
 • වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන සෑම අමුත්තෙකුටම ඔහුගේ සැබෑ නම හෝ අන්වර්ථ නාමය (“අන්වර්ථ නාමය”) යන විශේෂ ක්ෂේත්‍රයේ ඇඟවීමක් සහිතව වෙබ් අඩවියේ අදහස් පළ කළ හැකිය.
 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි පරිශීලකයින්ගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් වෙබ් අඩවියෙන් පණිවිඩ යැවීම සඳහා පමණක් භාවිතා කිරීමට පරිපාලනය එකඟ වේ (වෙබ් අඩවියේ පරිශීලක ගිණුම සක්‍රිය / අක්‍රිය කිරීම පිළිබඳ පණිවිඩ ඇතුළුව) සහ වෙනත් කිසිදු අරමුණක් සඳහා.
 • වෙනත් ආකාරයකින් ස්ථාපිත නොකළහොත්, ද්‍රව්‍ය සඳහා වන සියළුම පුද්ගලික දේපල සහ දේපල නොවන අයිතිවාසිකම් ඒවා පළ කළ පරිශීලකයාට අයත් වේ. වර්තමාන යුක්රේනයේ නීති මගින් ස්ථාපිත කර ඇති වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ නීති විරෝධී ලෙස භාවිතා කිරීම සහ ස්ථානගත කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති වගකීම පිළිබඳව පරිශීලකයාට අනතුරු අඟවනු ලැබේ. ද්‍රව්‍ය පළ කළ පරිශීලකයා ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශන හිමිකරු නොවන බව තහවුරු වූ විට, ලිඛිත දැන්වීමක් ලැබීමෙන් දින තුනක් ඇතුළත නීතිමය ප්‍රකාශන හිමිකරුගේ පළමු ඉල්ලීම පරිදි මෙම ද්‍රව්‍ය මහජන ප්‍රවේශයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ (ඉල්ලීම) තැපෑලෙන් (විද්‍යුත් නොවේ).
 • වෙබ් අඩවියේ ඇති ඔහුගේ ගිණුම අක්‍රිය කරන ලෙස පරිශීලකයාට පරිපාලනයෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. අක්‍රිය කිරීම පරිශීලක ගිණුමක් සංරක්ෂණය සමඟ තාවකාලිකව අවහිර කිරීමක් ලෙස වටහා ගත යුතුය (අඩවි දත්ත ගබඩාවෙන් පරිශීලක තොරතුරු මකා නොදමමින්). ගිණුමක් අක්‍රිය කිරීම සඳහා, පරිශීලකයා ගිණුම අක්‍රිය කිරීමේ ඉල්ලීමක් සමඟ පරිශීලකයාගේ ගිණුම ලියාපදිංචි කර ඇති තැපැල් පෙට්ටියේ සිට වෙබ් අඩවියේ උපකාරක සේවාවට ලිපියක් ලිවිය යුතුය.
 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචිය යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා (පරිශීලක ගිණුම සක්‍රිය කිරීම), පරිශීලක ගිණුම ලියාපදිංචි කළ තැපැල් පෙට්ටියේ සිට පරිශීලක ගිණුම සක්‍රිය කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් සමඟ පරිශීලක අඩවි සහාය සේවාවට ලිපියක් ලිවිය යුතුය.

අන්තර් ක්‍රියාකාරී අඩවි සම්පත්:

 • වෙබ් අඩවියේ අන්තර් ක්‍රියාකාරී සම්පත් සම්පත් විෂයයෙහි දක්වා ඇති මාතෘකා පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා අදහස් කෙරේ.
 • වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සම්පත් වල සහභාගිවන්නන්ට තමන්ගේම කෙටි පණිවිඩ නිර්මාණය කළ හැකි අතර, වෙනත් පරිශීලකයින් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පණිවිඩයක මාතෘකාව පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම සහ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම, මෙම නීති සහ යුක්‍රේනයේ නීති නිරීක්ෂණය කිරීම.
 • තහනම් කර නැත, නමුත් සාකච්ඡා කළ මාතෘකා හා සම්බන්ධ නොවන පණිවිඩ පිළිගැනීම නොවේ.

අඩවියේ තහනම්ය:

 • ප්‍රචණ්ඩ ලෙස වෙනස් කිරීම හෝ ව්‍යවස්ථාමය නියෝගය පෙරලා දැමීම හෝ රාජ්‍ය බලය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම්; යුක්රේනයේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් ස්ථාපිත කර ඇති නියෝගය උල්ලං violation නය කිරීම, යුක්රේනයේ පරිපාලන දේශසීමා හෝ රාජ්‍ය දේශසීමා වෙනස් කිරීම ඉල්ලා සිටී; සංහාර, ගිනි තැබීම්, දේපල විනාශ කිරීම, ගොඩනැගිලි හෝ ව්‍යුහයන් අත්පත් කර ගැනීම, බලහත්කාරයෙන් පුරවැසියන් ඉවත් කිරීම; ආක‍්‍රමණය හෝ මිලිටරි ගැටුම පුපුරා යාම සඳහා කැඳවුම් කරයි.
 • ජනවාර්ගික, ජනවාර්ගික, වාර්ගික හෝ ආගමික අනුබද්ධතා මෙන්ම ස්වෝත්තමවාදී ප්‍රකාශ ඇතුළු ඕනෑම කෙනෙකුට, විශේෂයෙන් දේශපාලන politicians යින්, නිලධාරීන්, මාධ්‍යවේදීන්, සම්පත් භාවිතා කරන්නන් සෘජුව හා වක්‍රව අපහාස කිරීම.
 • අසභ්‍ය ප්‍රකාශ, කාමුක, කාමුක හෝ ලිංගික ස්වභාවයේ ප්‍රකාශ.
 • ලිපි කතුවරුන් සහ සම්පතෙහි සියලු සහභාගිවන්නන් කෙරෙහි කිසියම් අපචාර හැසිරීමක්.
 • හිතාමතාම සම්පතෙහි අනෙකුත් සහභාගිවන්නන්ගේ තියුණු ප්‍රතිචාරයක් ඇති කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රකාශ.
 • වෙළඳ දැන්වීම්, වාණිජ පණිවුඩ මෙන්ම තොරතුරු බරක් නොමැති සහ සම්පත් විෂයයට සම්බන්ධ නොවන පණිවිඩ, එම වෙබ් අඩවියෙන් වෙළඳ දැන්වීමක් හෝ පණිවිඩයක් සඳහා විශේෂ අවසරයක් ලබාගෙන ඇත්නම් මිස.
 • යුක්රේනය නීතිගත කිරීම මගින් තහනම් කර ඇති ඕනෑම පණිවිඩ සහ වෙනත් ක්‍රියා.
 • Https://healthy-food-near-me.com ද්වාරයේ සේවකයින් සහ අයිතිකරුවන් ඇතුළුව ප්‍රමාණවත් අයිතිවාසිකම් නොමැතිව වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ හෝ ආයතනයක නියෝජිතයෙකු හෝ/හෝ ප්‍රජාවක් ලෙස පෙනී සිටීම මෙන්ම දේපල වල ලක්ෂණ සහ ගති ලක්ෂණ පිළිබඳව නොමඟ යැවීම වස්තූන් හෝ වස්තූන්.
 • පරිශීලකයාට නීතියෙන් හෝ ඕනෑම ගිවිසුම්ගත සම්බන්ධතාවයකට අනුව ලබා දීමට අයිතියක් නැති ද්‍රව්‍ය ස්ථානගත කිරීම මෙන්ම ඕනෑම පේටන්ට් බලපත්‍රයක්, වෙළඳ ලකුණක්, වෙළඳ රහසක්, ප්‍රකාශන හිමිකමක් හෝ වෙනත් දේපල අයිතිවාසිකම් සහ / හෝ ප්‍රකාශන හිමිකම සහ / තෙවන පාර්ශවයක අයිතිවාසිකම් ඔහු හා සම්බන්ධයි.
 • විශේෂ ආකාරයකින් අවසර නොලබන වෙළඳ දැන්වීම් තොරතුරු ස්ථානගත කිරීම, ස්පෑම්, "පිරමිඩ" යෝජනා ක්රම, "සතුටේ ලිපි"; ඕනෑම පරිගණකයක හෝ විදුලි සංදේශ උපකරණවල හෝ වැඩසටහන්වල ක්‍රියාකාරීත්වය උල්ලංඝනය කිරීම, විනාශ කිරීම හෝ සීමා කිරීම, අනවසර ප්‍රවේශය සඳහා මෙන්ම වාණිජ මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සඳහා අනුක්‍රමික අංක, පිවිසුම්, මුරපද සහ ගෙවූ සම්පත් වෙත අනවසර ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පරිගණක කේත අඩංගු ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය තුළ.
 • අදාළ වන දේශීය, ප්‍රාන්ත හෝ ජාත්‍යන්තර නීති හිතාමතා හෝ අහම්බෙන් උල්ලං violation නය කිරීම.

පාලනය:

 • අන්තර්ක්‍රියාකාරී සම්පත් (අදහස්, සමාලෝචන, නිවේදන, බ්ලොග් ආදිය) පශ්චාත් නවීකරණය කර ඇත, එනම් උපපරිපාලක වරු සම්පතෙහි පළ කිරීමෙන් පසු පණිවිඩ කියවයි.
 • උපපරිපාලක වරු පණිවිඩය කියවා එය සම්පතේ නීති උල්ලං that නය කරන බව සලකන්නේ නම්, එය මකා දැමීමට ඔහුට අයිතියක් ඇත.

අවසාන විධිවිධාන:

 • මෙම නීති සංශෝධනය කිරීමේ අයිතිය පරිපාලනයට ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී, වෙනස්කම් පිළිබඳ අනුරූප පණිවිඩය වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.
 • මෙම නීති ක්‍රමානුකූලව උල්ලං who නය කරන සාමාජිකයෙකුගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ අයිතිය අඩවි පරිපාලනය විසින් අහිමි කරනු ඇත.
 • වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ගේ ප්‍රකාශ සඳහා අඩවි පරිපාලනය වගකිව යුතු නොවේ.
 • සම්පත් ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම සාමාජිකයෙකුගේ කැමැත්ත සහ යෝජනා සැලකිල්ලට ගැනීමට පරිපාලනය සැමවිටම සූදානම්ය.
 • වෙබ් අඩවියේ පණිවිඩ සඳහා වගකීම පවතින්නේ ඒවා පළ කළ සහභාගිවන්නාට ය.
 • පරිපාලනය උත්සාහ කරන්නේ වෙබ් අඩවියේ සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීමට ය. කෙසේ වෙතත්, පරිශීලකයා විසින් පළ කරන ලද ද්‍රව්‍යවල සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් නැතිවීම සහ ප්‍රමාණවත් ගුණාත්මකභාවය හෝ සේවාවේ වේගය සඳහා එය වගකිව යුතු නොවේ.
 • වෙබ් අඩවියේ ඔහු විසින් පළ කරන ලද ද්‍රව්‍ය සඳහා ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතු බව පරිශීලකයා එකඟ වේ. ප්‍රකාශන හිමිකම උල්ලං ment නය කිරීම, භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වෙළඳ ලකුණු අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම (වෙළඳ ලකුණු), සමාගම් නාම සහ ඒවායේ ලාංඡන මෙන්ම සිදුවිය හැකි උල්ලං for නයන් සඳහා ද්‍රව්‍යවල අන්තර්ගතය සහ ඒවා නීතියේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වීම සම්බන්ධයෙන් පරිපාලනය වගකිව යුතු නොවේ. වෙබ් අඩවියේ ද්‍රව්‍ය ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධව තෙවන පාර්ශවයන්ගේ අයිතිවාසිකම්. ද්‍රව්‍ය ස්ථානගත කිරීම හා සම්බන්ධ තෙවන පාර්ශවයන්ගේ හිමිකම් සම්බන්ධයෙන්, පරිශීලකයා ස්වාධීනව සහ ඔහුගේ වියදමින් මෙම හිමිකම් පියවනු ඇත.
 • ගිවිසුම යනු පරිශීලකයා සහ පරිපාලනය අතර නීත්‍යානුකූලව බැඳී ඇති ගිවිසුමක් වන අතර වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා පරිශීලකයාගේ කොන්දේසි පාලනය කරයි. පරිශීලකයා විසින් පළ කරන ලද ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තෙවන පාර්ශවයන්ගේ හිමිකම් පරිශීලකයාට දැනුම් දීමට පරිපාලනය කටයුතු කරයි. ද්‍රව්‍ය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට හෝ ද්‍රව්‍යය මකා දැමීමට පරිපාලනයට අයිතිය ලබා දීමට පරිශීලකයා එකඟ වේ.
 • ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ඇති විය හැකි සියලු ආරවුල් යුක්‍රේන නීතිය මගින් විසඳනු ලැබේ.
 • වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සම්බන්ධව පරිපාලනය හෝ තෙවන පාර්ශවයන්ගේ ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් ඔහුගේ අයිතිවාසිකම් හා ආශාවන් උල්ලංඝනය වන බව විශ්වාස කරන පරිශීලකයෙක් ආධාරක සේවාව සඳහා හිමිකම් පෑමක් කරයි. නීතීමය ප්‍රකාශන හිමිකරුගේ පළමු ඉල්ලීම පරිදි එම ද්‍රව්‍ය පොදු ප්‍රවේශයෙන් ඉවත් කෙරේ. පරිපාලනය මඟින් පරිශීලක ගිවිසුම ඒකපාර්ශවිකව සංශෝධනය කළ හැකිය. ගිවිසුමේ සංශෝධිත අනුවාදය https://healthy-food-near-me.com වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කළ මොහොතේ සිට, https://healthy-food-near-me.com ගිවිසුමේ වෙනස් වූ කොන්දේසි පිළිබඳව පරිශීලකයාට දැනුම් දිය යුතුය. .

ප්‍රකාශන හිමිකරුවන්

ඔබ https://healthy-food-near-me.com වෙබ් අඩවියේ ඇති එක් හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍යයක ප්‍රකාශන හිමිකම දරන්නා නම් සහ ඔබේ ද්‍රව්‍ය නිදහසේ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නැතිනම්, එය ඉවත් කිරීමට අපගේ ද්වාරය සහාය වීමට සූදානම් නැතහොත් පරිශීලකයින්ට මෙම ද්‍රව්‍ය ලබා දීම සඳහා වන කොන්දේසි සාකච්ඡා කරන්න. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ@https: //healthy-food-near-me.com විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සහාය ඇතිව කර්තෘ කාර්‍යයාලය හා සම්බන්ධ විය යුතුය.

හැකි ඉක්මනින් සියලු ගැටලු විසඳීම සඳහා, ප්‍රකාශන හිමිකම ලබා ගත් තොරතුරු සඳහා ඔබේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ලේඛනමය සාක්ෂි අපට ලබා දෙන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු: මුද්‍රාවක් සහිත ස්කෑන් කරන ලද ලේඛනයක්, හෝ මෙහි ප්‍රකාශන හිමිකරු ලෙස ඔබව අද්විතීය ලෙස හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසන වෙනත් තොරතුරු ද්රව්ය.

පැමිණෙන සියලුම අයදුම්පත් ලැබුණු අනුපිළිවෙලට සලකා බලනු ලැබේ. අවශ්ය නම්, අපි ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු.