නව නිෂ්පාදන

පලතුරු

කොග්ඩා එෂ්, ක්‍රෝමේ ලෙටා, මෝෂ්නෝ නාස්ලඩිත්ස්යා ලුබිමිමි ඇබ්‍රිකෝසාමි, පර්සිකාමි සහ දිනමි? Поэtomu не теряйте временя зря и запасайтесь витамини на год вpereded.

ඇබ්රිකෝස්, පර්සිකි සහ නෙක්ටරිනි

ටැකි සොච්න්ය, ස්ලැඩ්කි, වර්ක්ස්න් සහ නෙවෙරොයාත්නෝ පොලෙස්නි! В плодах содержится большое количество витамина А, С, калия, марганца, меди, кремния, орсание ක්‍රෝම් ටෝගෝ, ඒටි ෆ්‍රක්ටි සොඩෙර්ජට් ම්නොගෝ පිෂෙවිච් වොලොකෝන්, කොටෝර්යි උළුච්ෂූට් ඔබ්මන්ට් වෙස්චෙස්ට්වි. А богатый витаминный состав поможет получить красивый летний загар, здоровые ногти и волосы, а также справиться с действием свободных радикалов, способствуя сохранению молодости и долголетия.

මිදි

Очень многие боятся есть виноград из-за большого содержания сахара, а зря! වයිනොග්‍රඩ් ප්‍රි ඔට්ෂුට්ස්ට්වි ප්‍රොටිවෝපොකසනියි ඔකසයිවට් ඉස්ක්ලියුචිටෙල්නෝ පොලොජිටේල්නෝව් වර්ල්ඩ් ඔෆ් ඔෆ් ඔන් ඔෆ් ඔෆ් ඔන් ඔෆ් ඔෆ් ඔෆ් ඔෆ් ඔෆ් ඔෆ් ද නම ක්‍රෝම් එලෙක්ට්‍රොලිටෝව්, කිස්ලොට්, වීටමිනෝව් සහ මිනරලොව් සොඩෙර්ජිට්සයා මොස්නික් ඇන්ටියොක්සිඩන්ට්, කෝටෝස්. А масло оливковых косточек - настоящий бьюти-лайфхак для всех енщин (ද и мужчин).

පෙයාර්ස් සහ ඇපල්

කොනේෂ් ලෙටා - වර්‍මයා සොස්‍රේවනිය සම්මිහ් වකුස්න් යබ්ලොචෙක් සහ ග්‍රුෂ්. Их можно есть в олько в сыром виде, но и приготовить черзвычайно вкусную галету. ඔබ ප්‍රකාශ කරනවාද? කැක් ගොවෝරියාත් බ්‍රිටනි: "නිවසට පිවිසෙන්න - සහ නුජෙන් ඩොක්ටර් නොවේ!" 18

plums සහ නවතයි

Еще одни исключительно летние позиции. С детства мы слышим о пользе слив для пищеварения, සහ තවත් ඩයිස්ට්විටෙල්නෝ ටැක්. Сливы положительно влияют не олько на обмен веществ, но и на сердце с сосудами. Так что смело берите и внедряйте в свой ежедневный рацион.

කොමඩු

ඔබ සහ කුඩා ද? В летний жаркий ден прохладная деня — ольный способ те олько охладиться, но и невоспить себо. මම කතා කරන්නේ නැහැ. Из них получается очень неплохое молоко, которое отлично подойдет для летних смузи и десертов.

බෙරි වර්ග

මැලිනා, විෂ්නියා, ස්මරොඩිනා, ෂිපොව්නික්, ඉර්ගා, ආර්බුස්, බ්‍රූස්නිකා, ගොලුබ්කා, චර්නිකා, ඔබ්ලපිහා, ක්‍රිකොවිනා Ягоды - තවත් නිපැයුම්. Большинство из них являются рекордсменами по содержанию antioksidantov. Также не стоит забывать о маслах из косточек, которые восстанавливают эластичность кожи, укрепляют стенки сосудов и омолаживают организм на клеточном уровне. ස්ටැකංචික් යාගොඩ් වී ඩේන් – සහ වර්ව් සබුඩේට ඩොරොගු සහ කොස්මෙටොලොගු.

එළවළු

ලෙටෝ - පෝර සම්මිහ් vkusnыh salatov. А avgust — Eto prosto corol mesyatheev, potomu CHTO к эtomu времени созревает почти вse. Чем же разнообразить обеденный стол?

කපුස්ට්නි

ඩොක්ටර් මයිකල් ගෙරෙගර් රෙකෝමැන්ඩූට් රෙකෝඩන්ට් පෝර්ෂියස් ඊජෙඩ්නෙව්නෝ, නේසාවිසිමෝ ඔට් ඩ්රුගිස්. ක්ලෙට්චට්කා, ඇන්ටියොක්සිඩන්ටි, විතාමින්, මිනරලි - вse Кето можно найти в этих овощah. И здесь есть, где разгуляться: брокколи, цветная капуста, краснокочанная капуста, белокочанная капуста, кольраби, брюссельская капуста и другие виды.

වට්ටක්කා

К данной группе относится не ටෝල්කෝ ටික්වා, නෝ සහ කැබච්කි, සූක්කිනි, ඔගුරිසි, පැටිසෝනි. Все они станут отличным дополнением к столу. Одним из очевидных плюсов является их легкая усвояемость. По Сругнию сощамию н

රාත්රී සෙවන

Кто не любит овощное ragу Только тот, кто не умеет его готовить. Пасленовые tradiционno vhodyat в основу разнообразных блюд. බක්ලජන්, පෙරේෂ්, කාර්ටෝෆෙල්, පොමිඩෝර් පෝමොගුට් වාම් රෙස්නොබ්‍රසිට් මෙනි සහ නේපොල්නයිට් වයිට්මිනමි, සිම්පල්

මුල් භෝග

රෙඩිකා, රෙඩිස්, මෝර්කෝව් සහ ස්වීක්ලා පෝල්සොවාලිස් බෝල්ෂෝයි පොප්ලියර්නොස්ටියුස් හි රූසි එෂින් ඩබ්ලිව්. Греческие врачи использовали редьку для лечения заболеваний глаз и органов пищеварения. මාලෝ එය ප්‍රකාශ කළේ නැත Свекла - «ලෙකාර්ස්ට්වෝ» для сердца, а морковь - ценный источник каротинов.

සැල්දිරි

Наверное, нет человека, который бы не слышал о «seldereevom bume», proyzoshedsheem в эtom godu. Все адепты правильного питания начинали свое utro SO stakanchika свежевыжатого сельдереевого со. Если вы по каким-to prichinam eshe no opprobavali Etot chudodesystvennyi napiptok, у вас весть отличены Сельдерей восстанавливает водно-солевой баланс, очищает организм, помогает печени සහ вочемтся истов

ළූණු සහ සුදුළූණු

Два лучших дуга нашего IMMUNITETA - лук и чеснок. Они выделяют особые вещества – фитонциды, которые убиваут бактери, virusы и грибы. Что еще полезного содержится в этих пучих овощаh? ලුක්, ප්‍රයිමර්, ස්පෝබ්ස්ට්වට් පොලොවොමු zdоровью у мужчин и женщин. Чеснок - источникочникозникозорый, Связый

කොළ පැහැති එළවළු

මම, කොනිච්නෝ, නෙල්සියා zabыvatь о зелени. පෙට්රුෂ්කා, උක්‍රොප්, රුක්කොල, සලාත්, ෂිපිනට්, බැසිලික්, ෂැවෙල්, මැන්ගෝල්ඩ්, කිංසා, මයිටා... ඒ වගේ දෙයක්! В В этих rasteniyah soderzhitsya osobыy pigment hlorofilll, COTORIY OTVECHAET SA SELENUSH Okrasku. Благодаря ему листовые овощи способствуут детоксикации всего organisma, борются с анемдей имой ක්‍රෝම් ටෝගෝ, ඔනි සොඩර්ජාට් බෝල්ෂෝ කෝලිචෙස්ට්වෝ පිෂෙවික් වොලොකෝන්, වීටමිනොව් සහ ඇන්ටියොක්සිඩන්ටෝව්. Поэтому не будет лишним добавить пучок шпината в утренний смузи или покрошить петрушку в.

Август приносит nam множество вкусных и полезных продуктов. Витамины, такие как А, С, Е и Д способны накапливаться в организме. Поэtomu, вclyuchiv их в свой рацion, вы сможете укрепить иммунитет и организм до юледу. Не упускайте возможность – наслаждайтесь свежими плодами! Редакция Vegetarian желает вам хорошо провести остаток леta и наесться арбузов вдоволь!

ලයිෆ්හක් හෝට් රෙඩැක්ටෝර: එච්. Сейчас многие дачники продают свой урожай. Найдите mesta, и Найдите mesta, и желогически чистые продукты вам обеспечены.

ඔබමයි