1. ගිවිසුමේ විෂය.
  • මෙම ගිවිසුම https://healthy-food-near-me.com වෙබ් අඩවිය සඳහා වලංගු වන අතර මෙම වෙබ් අඩවි වල පරිශීලකයා සහ අඩවි වල හිමිකරු අතර අවසන් වේ (මෙතැන් සිට https://healthy-food-near-me.com )
  • මෙම ගිවිසුම මඟින් පරිශීලකයාගේ පුද්ගලික දත්ත සහ වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නන්ගෙන් ලැබෙන https://healthy-food-near-me.com වෙබ් අඩවිය ලබා ගැනීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම, භාවිතා කිරීම සහ අනාවරණය කිරීම සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය ස්ථාපිත කරයි. පරිශීලකයා පුද්ගලික දත්ත පුරවයි.
  • තොරතුරු, නිවේදනයක් තැබීමට, ඕනෑම වෙබ් අඩවියක වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්න: //healthy-food-near-me.com වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නා, පරිශීලකයා මෙම ගිවිසුම ප්‍රවේශමෙන් කියවා එහි නියමයන් සමඟ සම්පූර්ණ එකඟතාව ප්‍රකාශ කළ යුතුය. මෙම ගිවිසුම සමඟ පූර්ණ එකඟතාවය තහවුරු කිරීම යනු පරිශීලකයා විසින් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමයි.
  • මෙම ගිවිසුමේ නියමයන්ට එකඟ නොවන්නේ නම් තොරතුරු ලබා ගැනීමට, නිවේදන නිකුත් කිරීමට, වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට පරිශීලකයාට අයිතියක් නැත, නැතහොත් ගිවිසුම්වලට එළඹීමට ඔහුට අයිතියක් ඇති විට හෝ බලයලත් පුද්ගලයෙකු නොවන විට ඔහු නීතිමය වයසට පැමිණ නැත. තොරතුරු පළ කරනු ලබන්නේ කා වෙනුවෙන්ද, නිවේදනය.
  • වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන වෙබ් අඩවි වල තොරතුරු පළ කිරීමෙන්, පරිශීලකයා පුද්ගලික දත්ත වලට ඇතුල් වීම හෝ, මෙම දත්ත වෙනත් ආකාරයකින් සැපයීම, සහ / හෝ, වෙබ් අඩවියේ කිසියම් ක්‍රියාවක් සිදු කිරීම සහ / හෝ වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම කොටසක් භාවිතා කිරීම, පරිශීලකයා පැහැදිලිවම එකඟ වේ මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් සහ මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ පරිශීලකයාගේ පුද්ගලික දත්ත ලැබීමට, ගබඩා කිරීමට, සැකසීමට, භාවිතා කිරීමට සහ අනාවරණය කිරීමට අයිතිය ඇති http://healthy-food-near-me.com.
  • මෙම ගිවිසුම නියාමනය නොකරන අතර https://healthy-food-near-me.com පරිශීලකයාගේ පුද්ගලික දත්ත සහ https විසින් හිමි හෝ ක්‍රියාත්මක නොවන තෙවන පාර්ශවයන්ට ලැබීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම, භාවිතය සහ හෙළිදරව් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. //healthy-food-near-me.com, සහ AvtoTachki සේවකයින් නොවන පුද්ගලයින් .com, පරිශීලකයා මෙම පුද්ගලයින්ගේ අඩවි, නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් වෙත https://healthy-food-near-me හරහා ප්‍රවේශය ලබා ගත්තද .com හෝ පුවත් පත්‍රිකාව. අවබෝධය තුළ රහසිගතව, මෙම ගිවිසුම සංකේතාත්මක තත්වයක වෙබ් අඩවියේ දත්ත ගබඩාවේ ගබඩා කර ඇති එකම තොරතුරු වන අතර එය ලබා ගත හැක්කේ https://healthy-food-near-me.com වෙත පමණි.
  • ඔහුගේ පුද්ගලික දත්ත සහ බලය පැවරීමේ දත්තවල ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව නොසලකා හැරියහොත්, තෙවන පාර්ශවයන්ට ගිණුමට සහ පුද්ගලික සහ වෙනත් පරිශීලක දත්ත වලට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි බව පරිශීලකයා පිළිගනී. https://healthy-food-near-me.com එවැනි ප්‍රවේශයකින් සිදුවන පාඩු සඳහා වගකිව යුතු නොවේ.
 2. පුද්ගලික දත්ත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • මේ අනුව සේවා සැපයීම සඳහා කුකීස්, උදාහරණයක් ලෙස, සංචාරයන් අතර කූඩයක දත්ත ගබඩා කිරීම;
  • පරිශීලකයාගේ IP ලිපිනය.
 2. සියලුම තොරතුරු අප විසින් එකතු කරනු ලබන අතර දත්ත රැස් කිරීමේදී වෙනස් නොවේ. පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළුව විශ්වාසදායක තොරතුරු සැපයීම පරිශීලකයාගේ වගකීම වේ. Https: //healthy-food-near-me.com හට අවශ්‍ය නම්, ලබා දී ඇති තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය සත්‍යාපනය කිරීමට සහ ලබා දී ඇති තොරතුරු තහවුරු කිරීමට ඉල්ලීමට අයිතිය ඇත. අවශ්ය නම්, පරිශීලකයාට සේවා සැපයීම.
 3. පරිශීලක තොරතුරු භාවිතා කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. දත්ත සමුදායට ප්‍රවේශය ලබා දීමේ නියමයන්.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • එවැනි දත්ත සහ තොරතුරු ඉල්ලීමට හා ලැබීමට හිමිකම් ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල සාධාරණ ඉල්ලීම් මත;
  • https://healthy-food-near-me.com හි අදහස නම්, පරිශීලකයා මෙම ගිවිසුමේ කොන්දේසි සහ/හෝ https://healthy-food-near-me.com සහ වෙනත් ගිවිසුම් සහ ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කරන්නේ නම් පරිශීලකයා.
 7. මෙම තොරතුරු වෙනස් කිරීම / මකා දැමීම හෝ දායක නොවීම.
 1. ඕනෑම වේලාවක පරිශීලකයින්ට හැකිය වෙනස් කරන්න / මකන්න පුද්ගලික තොරතුරු (දුරකථන) නැතහොත් දායක නොවන්න. පරිශීලකයා පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වන https://healthy-food-near-me.com හි සමහර විශේෂාංග වල වැඩ කටයුතු තොරතුරු වෙනස් කිරීමේ/මකා දැමීමේ මොහොතේ සිට අත්හිටුවිය හැකිය.
 2. පරිශීලකයා විසින් මකා දමන තුරු පරිශීලකයාගේ පුද්ගලික දත්ත ගබඩා වේ. පුද්ගලික දත්ත මකා දැමීම හෝ වෙනත් සැකසුම් කිරීම පිළිබඳව පරිශීලකයාට ප්‍රමාණවත් දැනුම් දීමක් පරිශීලකයා විසින් නියම කරන ලද විද්‍යුත් තැපෑලට යවන ලද ලිපියක් (තොරතුරු) වේ.
 3. දත්ත ආරක්ෂාව.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. ප්‍රශ්න ඇති විට ලිපිනය අමතන්න.
 4. ඔබ සපයන තොරතුරු පිළිබඳ ප්‍රශ්න, පැතුම්, පැමිණිලි නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අමතන්න: Support@healthy-food-near-me.com. ලිඛිත ඉල්ලීමක් මත සහ ඔහුගේ අනන්‍යතාවය සහ අධිකාරය තහවුරු කරන ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, දත්ත සමුදායේ පිහිටීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳ තොරතුරු අපි පරිශීලකයාට ලබා දෙන්නෙමු.
 5. රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ වෙනස්කම්.
 6. අපි රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ නියමයන් වෙනස් කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවේදී, අපි කොන්දේසි පිටුවේ අනුවාදය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්නෙමු, එබැවින් වරින් වර නැවත පරීක්ෂා කරන්න https://healthy-food-near-me.com/privacy/ ගිවිසුමේ සියලුම වෙනස්කම් බලාත්මක වන්නේ ඒවා ප්‍රකාශයට පත් කළ මොහොතේ සිට ය. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරමින්, පරිශීලකයා වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අවස්ථාවේ දී බලපැවැත්වෙන වචන වල රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ නව නියමයන් පිළිගැනීම තහවුරු කරයි.
 7. අමතර නියමයන්.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ කිසියම් යෝජනාවක්, වගන්තියක් හෝ එහි කොටසක් ඇතුළුව නීතියට පටහැනි යැයි හෝ අවලංගු යැයි සලකනු ලැබුවහොත්, මෙය නීතියට පටහැනි නොවන ඉතිරි විධිවිධානවලට බලපාන්නේ නැත, ඒවා පවතිනු ඇත පූර්ණ බලය සහ වලංගු වන අතර, කිසියම් වලංගු නොවන විධිවිධානයක් හෝ පාර්ශවකරුවන්ගේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගයකින් තොරව ඉටු කළ නොහැකි ප්‍රතිපාදනයක් සංශෝධනය කිරීම, එහි වලංගුභාවය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සංශෝධනය කිරීම ලෙස සලකනු ලැබේ.
 3. වෙළඳ දැන්වීම ස්ථානගත කිරීම ඇතුළුව වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන මොහොතේ සිට මෙම ගිවිසුම පරිශීලකයාට විහිදෙන අතර පුද්ගලික දත්ත ඇතුළුව පරිශීලකයා පිළිබඳ ඕනෑම තොරතුරක් වෙබ් අඩවියේ ගබඩා වන තෙක් වලංගු වේ.
 4. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය පිළිගැනීමෙන්, ඔබ ද එකඟ වේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය සහ භාවිත නියමයන් ගූගල්.